Detailed recap of all games for Scandinavian Open [SCO_11]

Last update : 9 août 2017 (home page)
if you spot an error please consider sending an email

TOURNAMENT:

"Scandinavian Open" (14th edition)
February-2011 Copenhague Denmark
44 Players from 10 Countries 106 games played
Winner : martin SVäRD 2nd : melvin FALK3rd : klas MALMSTROM

Round 1 (2011-02-25)

klas MALMSTROM ::: beats ... andreas CARLSSON
mattias BERGWALL ::: beats ... b. LORENZEN
enrico CATANZARO ::: beats ... flemming SCOTT CHRISTENSEN
christoffer PEYRE ::: beats ... paolo CARIOLATO
matts DAGERHäLL ::: beats ... stefan NILSSON
olivier DIETSCH ::: beats ... göran ANDERSSON
michael HASTRUP-LETH ::: beats ... armin DEPPE
martin HOUMøLLER ::: beats ... tomas DAVIDSSON
christopher HOPPER ::: beats ... håkan ISAKSSON
martin KRISTENSEN ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
tomasz KUCHARSKI ::: beats ... andreas LARSSON
niels LARSEN ::: beats ... jakob NøRGAARD
martin SVäRD ::: beats ... eric BONGIOVANNI
melvin FALK ::: beats ... erik LEANDER
bjarne MARELL ::: beats ... michel BONGIOVANNI
patrik HYVäRINEN ::: beats ... derek WARD
peter STRUIJF ::: beats ... lars KLYSNER
fabrizio DA PRA ::: beats ... hans BUGGE
lars THURING ::: beats ... daniel KALMAN
fredrik SCHEUER ::: beats ... mattias RöNNBLOM
jes TOUVDAL ::: beats ... häkan NILSSON

Round 2 (2011-02-25)

erik LEANDER ::: beats ... martin HOUMøLLER
michel BONGIOVANNI ::: beats ... martin KRISTENSEN
derek WARD ::: beats ... stefan NILSSON
paolo CARIOLATO ::: beats ... lars KLYSNER
hans BUGGE ::: beats ... flemming SCOTT CHRISTENSEN
tomas DAVIDSSON ::: beats ... häkan NILSSON
eric BONGIOVANNI ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
jakob NøRGAARD ::: beats ... göran ANDERSSON
armin DEPPE ::: beats ... andreas LARSSON
b. LORENZEN ::: beats ... håkan ISAKSSON
andreas CARLSSON ::: beats ... matts DAGERHäLL
mattias RöNNBLOM ::: beats ... christopher HOPPER
klas MALMSTROM ::: beats ... jes TOUVDAL
martin SVäRD ::: beats ... patrik MANLIG
melvin FALK ::: beats ... niels LARSEN
bjarne MARELL ::: beats ... tomasz KUCHARSKI
mattias BERGWALL ::: beats ... patrik HYVäRINEN
peter STRUIJF ::: beats ... enrico CATANZARO
fabrizio DA PRA ::: beats ... christoffer PEYRE
michael HASTRUP-LETH ::: beats ... daniel KALMAN
bo SIEMSEN ::: beats ... fredrik SCHEUER
lars THURING ::: beats ... olivier DIETSCH

Round 3 (2011-02-26)

carl alex FRISS NIELSEN ::: beats ... häkan NILSSON
michel BONGIOVANNI ::: beats ... matts DAGERHäLL
martin KRISTENSEN ::: beats ... erik LEANDER
andreas CARLSSON ::: beats ... armin DEPPE
andreas LARSSON ::: beats ... göran ANDERSSON
stefan NILSSON ::: beats ... håkan ISAKSSON
patrik MANLIG ::: beats ... derek WARD
lars KLYSNER ::: beats ... martin HOUMøLLER
jes TOUVDAL ::: beats ... jakob NøRGAARD
hans BUGGE ::: beats ... flemming SCOTT CHRISTENSEN
christoffer PEYRE ::: beats ... christopher HOPPER
tomas DAVIDSSON ::: beats ... enrico CATANZARO
klas MALMSTROM ::: beats ... peter STRUIJF
martin SVäRD ::: beats ... fabrizio DA PRA
melvin FALK ::: beats ... michael HASTRUP-LETH
bjarne MARELL ::: beats ... mattias BERGWALL
bo SIEMSEN ::: beats ... daniel KALMAN
fredrik SCHEUER ::: beats ... patrik HYVäRINEN
eric BONGIOVANNI ::: beats ... lars THURING
mattias RöNNBLOM ::: beats ... b. LORENZEN
paolo CARIOLATO ::: beats ... niels LARSEN
olivier DIETSCH ::: beats ... tomasz KUCHARSKI

Round 4 (2011-02-26)

tomasz KUCHARSKI ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
bo SIEMSEN ::: beats ... matts DAGERHäLL
häkan NILSSON ::: beats ... göran ANDERSSON
stefan NILSSON ::: beats ... christopher HOPPER
christoffer PEYRE ::: beats ... niels LARSEN
derek WARD ::: beats ... martin HOUMøLLER
patrik MANLIG ::: beats ... lars KLYSNER
jes TOUVDAL ::: beats ... flemming SCOTT CHRISTENSEN
hans BUGGE ::: beats ... jakob NøRGAARD
daniel KALMAN ::: beats ... armin DEPPE
lars THURING ::: beats ... andreas LARSSON
b. LORENZEN ::: beats ... erik LEANDER
melvin FALK ::: beats ... klas MALMSTROM
martin SVäRD ::: beats ... bjarne MARELL
peter STRUIJF ::: beats ... michael HASTRUP-LETH
andreas CARLSSON ::: beats ... fabrizio DA PRA
mattias RöNNBLOM ::: beats ... michel BONGIOVANNI
eric BONGIOVANNI ::: beats ... mattias BERGWALL
martin KRISTENSEN ::: beats ... fredrik SCHEUER
olivier DIETSCH ::: beats ... paolo CARIOLATO
patrik HYVäRINEN ::: beats ... tomas DAVIDSSON

Round 5 (2011-02-27)

tomas DAVIDSSON ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
erik LEANDER ::: beats ... enrico CATANZARO
matts DAGERHäLL ::: ties w/ ... häkan NILSSON
christopher HOPPER ::: ties w/ ... andreas LARSSON
göran ANDERSSON ::: beats ... armin DEPPE
derek WARD ::: beats ... lars KLYSNER
patrik MANLIG ::: beats ... martin HOUMøLLER
jes TOUVDAL ::: beats ... hans BUGGE
michel BONGIOVANNI ::: beats ... stefan NILSSON
mattias BERGWALL ::: beats ... paolo CARIOLATO
b. LORENZEN ::: ties w/ ... tomasz KUCHARSKI
martin SVäRD ::: beats ... melvin FALK
klas MALMSTROM ::: beats ... christoffer PEYRE
bjarne MARELL ::: beats ... andreas CARLSSON
peter STRUIJF ::: beats ... eric BONGIOVANNI
mattias RöNNBLOM ::: beats ... olivier DIETSCH
patrik HYVäRINEN ::: beats ... martin KRISTENSEN
fabrizio DA PRA ::: beats ... daniel KALMAN
fredrik SCHEUER ::: beats ... lars THURING
jakob NøRGAARD ::: beats ... flemming SCOTT CHRISTENSEN