Detailed recap of all games for Scandinavian Open [SCO_02]

Last update : 9 août 2017 (home page)
if you spot an error please consider sending an email

TOURNAMENT:

"Scandinavian Open" (5th edition)
February-2002 Copenhague Denmark
33 Players from 8 Countries 80 games played
Winner : jes TOUVDAL 2nd : toby PILLING3rd : G. TOURNEMIRE

Round 1 (2002-02-01)

toby PILLING ::: beats ... rene yssing RASMUSSEN
jes TOUVDAL ::: beats ... lars THURING
neil STEVENS ::: beats ... kenneth KNUDSEN
bjarne MARELL ::: beats ... magnus HINDSBERGER
christian KOPPMEYER ::: beats ... klas MALMSTROM
G. TOURNEMIRE ::: beats ... hans BUGGE
peder LEVINSKY ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
derek TOCHER ::: beats ... adam ROSENBERG
marius HALSøR ::: beats ... chris MAZZEI
claes-erik RYDBERG ::: beats ... paul LEGG
patrik MANLIG ::: beats ... martin KRISTENSEN
robert MAGLICA ::: beats ... morten FISCHER MADSEN
william HANSON ::: beats ... bjørn HALVORSEN
christopher LIEWENDAHL ::: beats ... rasmus høyrup JENSEN
derek WARD ::: beats ... shaun CARTER
melvin FALK (Def.,A) ::: beats ... janusz MAXE (Att.,X) in J 37 Tretten in Flames

Round 2 (2002-02-01)

lars THURING ::: beats ... hans BUGGE
rasmus høyrup JENSEN ::: beats ... morten FISCHER MADSEN
chris MAZZEI ::: beats ... adam ROSENBERG
klas MALMSTROM ::: beats ... rene yssing RASMUSSEN
janusz MAXE ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
magnus HINDSBERGER ::: beats ... martin KRISTENSEN
christian KOPPMEYER ::: beats ... william HANSON
neil STEVENS ::: beats ... marius HALSøR
robert MAGLICA ::: beats ... peder LEVINSKY
shaun CARTER ::: beats ... bjørn HALVORSEN
kenneth KNUDSEN ::: beats ... paul LEGG
toby PILLING (Def.,A) ::: beats ... melvin FALK (Att.,X) in SP 2 Holding the Hotton Bridge
jes TOUVDAL ::: beats ... claes-erik RYDBERG
patrik MANLIG ::: beats ... bjarne MARELL
G. TOURNEMIRE ::: beats ... christopher LIEWENDAHL
derek TOCHER ::: beats ... derek WARD

Round 3 (2002-02-01)

hans BUGGE ::: beats ... rene yssing RASMUSSEN
michael HASTRUP-LETH ::: beats ... paul LEGG
melvin FALK (Def.,X) ::: beats ... magnus HINDSBERGER (Att.,A) in A 83 Last of the Strength
derek WARD ::: beats ... peder LEVINSKY
patrik MANLIG ::: beats ... robert MAGLICA
lars THURING ::: beats ... kenneth KNUDSEN
toby PILLING ::: beats ... christian KOPPMEYER
rasmus høyrup JENSEN ::: beats ... klas MALMSTROM
G. TOURNEMIRE ::: beats ... derek TOCHER
martin KRISTENSEN ::: beats ... morten FISCHER MADSEN
william HANSON ::: beats ... claes-erik RYDBERG
jes TOUVDAL ::: beats ... neil STEVENS
chris MAZZEI ::: beats ... janusz MAXE
carl alex FRISS NIELSEN ::: beats ... bjørn HALVORSEN
bjarne MARELL ::: beats ... christopher LIEWENDAHL
marius HALSøR ::: beats ... shaun CARTER

Round 4 (2002-02-01)

rene yssing RASMUSSEN ::: beats ... morten FISCHER MADSEN
toby PILLING ::: beats ... G. TOURNEMIRE
melvin FALK (Def.,X) ::: beats ... marius HALSøR (Att.,A) in KE21 Franzen's Roadblock
bjarne MARELL ::: beats ... lars THURING
shaun CARTER ::: beats ... paul LEGG
derek WARD ::: beats ... robert MAGLICA
bjørn HALVORSEN ::: beats ... adam ROSENBERG
carl alex FRISS NIELSEN ::: beats ... martin KRISTENSEN
derek TOCHER ::: beats ... william HANSON
klas MALMSTROM ::: beats ... kenneth KNUDSEN
christian KOPPMEYER ::: beats ... chris MAZZEI
janusz MAXE ::: beats ... claes-erik RYDBERG
christopher LIEWENDAHL ::: beats ... peder LEVINSKY
rasmus høyrup JENSEN ::: beats ... neil STEVENS
hans BUGGE ::: beats ... magnus HINDSBERGER
jes TOUVDAL ::: beats ... patrik MANLIG

Round 5 (2002-02-01)

melvin FALK (Def.,A) ::: beats ... derek TOCHER (Att.,X) in J 63 Silesian Interlude
carl alex FRISS NIELSEN ::: beats ... neil STEVENS
jes TOUVDAL ::: beats ... toby PILLING
christian KOPPMEYER ::: beats ... rasmus høyrup JENSEN
michael HASTRUP-LETH ::: beats ... morten FISCHER MADSEN
lars THURING ::: beats ... shaun CARTER
bjarne MARELL ::: beats ... derek WARD
janusz MAXE ::: beats ... hans BUGGE
christopher LIEWENDAHL ::: beats ... marius HALSøR
rene yssing RASMUSSEN ::: ties w/ ... peder LEVINSKY
martin KRISTENSEN ::: beats ... paul LEGG
G. TOURNEMIRE ::: beats ... patrik MANLIG
klas MALMSTROM ::: beats ... robert MAGLICA
chris MAZZEI ::: beats ... william HANSON
magnus HINDSBERGER ::: beats ... kenneth KNUDSEN
claes-erik RYDBERG ::: beats ... bjørn HALVORSEN