Detailed recap of all games for Grenadier [GREN_04]

Last update : 9 août 2017 (home page)
if you spot an error please consider sending an email

TOURNAMENT:

"Grenadier" (6th edition)
November-2004 Oberbettingen Germany
18 Players from 8 Countries 45 games played
Winner : christian KOPPMEYER 2nd : 3rd :

Round 1 (2004-11-05)

rolf-udo BLIERSBACH ::: beats ... fabio MAZZUCHELLI
cyril GUINARD ::: beats ... edoardo GIARONI
christian KOPPMEYER ::: beats ... michiel OTTEN
sebastian HUMMEL ::: beats ... stephan PIELHAU
peter STRUIJF ::: beats ... florian MENTL
john TAIT ::: beats ... michael KOCH
chris MAZZEI ::: beats ... scott BYRNE
hennie VAN DER SALM ::: beats ... holger SCHIRMANNS
Ray WOLOSZYN ::: beats ... michael SHEA

Round 2 (2004-11-05)

florian MENTL ::: beats ... Ray WOLOSZYN
chris MAZZEI ::: beats ... peter STRUIJF
michael KOCH ::: beats ... stephan PIELHAU
scott BYRNE ::: beats ... michael SHEA
christian KOPPMEYER ::: beats ... sebastian HUMMEL
holger SCHIRMANNS ::: beats ... fabio MAZZUCHELLI
john TAIT ::: beats ... cyril GUINARD
hennie VAN DER SALM ::: beats ... rolf-udo BLIERSBACH
michiel OTTEN ::: beats ... edoardo GIARONI

Round 3 (2004-11-06)

cyril GUINARD ::: beats ... holger SCHIRMANNS
rolf-udo BLIERSBACH ::: beats ... scott BYRNE
fabio MAZZUCHELLI ::: beats ... michael SHEA
hennie VAN DER SALM ::: beats ... john TAIT
christian KOPPMEYER ::: beats ... chris MAZZEI
edoardo GIARONI ::: beats ... stephan PIELHAU
florian MENTL ::: beats ... michiel OTTEN
Ray WOLOSZYN ::: beats ... peter STRUIJF
sebastian HUMMEL ::: beats ... michael KOCH

Round 4 (2004-11-06)

Ray WOLOSZYN ::: beats ... fabio MAZZUCHELLI
scott BYRNE ::: beats ... michael KOCH
michiel OTTEN ::: beats ... holger SCHIRMANNS
chris MAZZEI ::: beats ... john TAIT
sebastian HUMMEL ::: beats ... peter STRUIJF
christian KOPPMEYER ::: beats ... hennie VAN DER SALM
cyril GUINARD ::: beats ... rolf-udo BLIERSBACH
edoardo GIARONI ::: beats ... florian MENTL
michael SHEA ::: beats ... stephan PIELHAU

Round 5 (2004-11-07)

holger SCHIRMANNS ::: beats ... florian MENTL
rolf-udo BLIERSBACH ::: beats ... stephan PIELHAU
hennie VAN DER SALM ::: beats ... chris MAZZEI
Ray WOLOSZYN ::: beats ... scott BYRNE
fabio MAZZUCHELLI ::: beats ... michael KOCH
sebastian HUMMEL ::: beats ... john TAIT
peter STRUIJF ::: beats ... edoardo GIARONI
christian KOPPMEYER ::: beats ... cyril GUINARD
michiel OTTEN ::: beats ... michael SHEA