Detailed recap of all games for Scandinavian Open [ASO_15]

Last update : 9 août 2017 (home page)
if you spot an error please consider sending an email

TOURNAMENT:

"Scandinavian Open" (18th edition)
February-2015 Copenhague Denmark
38 Players from 9 Countries 93 games played
Winner : toby PILLING 2nd : paul SIDHU3rd : melvin FALK

Round 1 (2015-02-20)

melvin FALK ::: beats ... stefan FIEDLER
andreas CARLSSON ::: beats ... lars-peder JENSEN
ketil HØGENHAUG ::: beats ... derek WARD
arnaud SANCHIS ::: beats ... b. LORENZEN
michael HASTRUP-LETH ::: beats ... martin HOUMøLLER
paul SIDHU ::: beats ... martin KRISTENSEN
toby PILLING ::: beats ... timo KÄRNÄ
G. TOURNEMIRE ::: beats ... daniel BOTTEMANE
mattias RöNNBLOM ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
paul CHAMBERLAND ::: beats ... hans BUGGE
jes TOUVDAL ::: beats ... mikko LUKKARI
olivier DIETSCH ::: beats ... sami PELKONEN
niels LARSEN ::: beats ... tomas VESTELIND
michel BONGIOVANNI ::: beats ... göran ANDERSSON
mattias BERGWALL ::: beats ... kåre JACOBSEN
daniel QVARFORDT ::: beats ... tomas DAVIDSSON
eric BONGIOVANNI ::: beats ... stefan NILSSON
patrik MANLIG ::: beats ... armin DEPPE

Round 2 (2015-02-20)

melvin FALK ::: beats ... michel BONGIOVANNI
patrik MANLIG ::: beats ... G. TOURNEMIRE
toby PILLING ::: beats ... eric BONGIOVANNI
paul SIDHU ::: beats ... daniel QVARFORDT
mattias BERGWALL ::: beats ... michael HASTRUP-LETH
jes TOUVDAL ::: beats ... arnaud SANCHIS
mattias RöNNBLOM ::: beats ... niels LARSEN
andreas CARLSSON ::: beats ... ketil HØGENHAUG
olivier DIETSCH ::: beats ... paul CHAMBERLAND
hans BUGGE ::: beats ... derek WARD
b. LORENZEN ::: beats ... lars-peder JENSEN
carl alex FRISS NIELSEN ::: beats ... stefan NILSSON
mikko LUKKARI ::: beats ... tomas VESTELIND
stefan FIEDLER ::: beats ... tomas DAVIDSSON
armin DEPPE ::: beats ... martin KRISTENSEN
timo KÄRNÄ ::: beats ... göran ANDERSSON
daniel BOTTEMANE ::: beats ... kåre JACOBSEN
martin HOUMøLLER ::: beats ... sami PELKONEN

Round 3 (2015-02-21)

melvin FALK ::: beats ... jes TOUVDAL
toby PILLING ::: beats ... patrik MANLIG
paul SIDHU ::: beats ... mattias BERGWALL
mattias RöNNBLOM ::: beats ... olivier DIETSCH
arnaud SANCHIS ::: beats ... andreas CARLSSON
G. TOURNEMIRE ::: beats ... daniel QVARFORDT
michael HASTRUP-LETH ::: beats ... paul CHAMBERLAND
b. LORENZEN ::: beats ... martin HOUMøLLER
eric BONGIOVANNI ::: beats ... mikko LUKKARI
stefan FIEDLER ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
armin DEPPE ::: beats ... michel BONGIOVANNI
niels LARSEN ::: ties w/ ... ketil HØGENHAUG
martin KRISTENSEN ::: beats ... stefan NILSSON
kåre JACOBSEN ::: beats ... sami PELKONEN
timo KÄRNÄ ::: beats ... daniel BOTTEMANE
derek WARD ::: beats ... tomas BARNDORPH
tomas VESTELIND ::: beats ... tomas DAVIDSSON
hans BUGGE ::: beats ... lars-peder JENSEN
göran ANDERSSON ::: beats ... matts DAGERHäLL

Round 4 (2015-02-21)

paul SIDHU ::: beats ... melvin FALK
toby PILLING ::: beats ... mattias RöNNBLOM
G. TOURNEMIRE ::: beats ... andreas CARLSSON
jes TOUVDAL ::: beats ... daniel QVARFORDT
paul CHAMBERLAND ::: beats ... patrik MANLIG
mattias BERGWALL ::: beats ... arnaud SANCHIS
olivier DIETSCH ::: beats ... niels LARSEN
michael HASTRUP-LETH ::: beats ... michel BONGIOVANNI
eric BONGIOVANNI ::: beats ... ketil HØGENHAUG
timo KÄRNÄ ::: beats ... martin KRISTENSEN
b. LORENZEN ::: beats ... daniel BOTTEMANE
stefan NILSSON ::: beats ... stefan FIEDLER
martin HOUMøLLER ::: beats ... armin DEPPE
kåre JACOBSEN ::: beats ... mikko LUKKARI
carl alex FRISS NIELSEN ::: beats ... sami PELKONEN
derek WARD ::: beats ... tomas VESTELIND
tomas BARNDORPH ::: beats ... tomas DAVIDSSON
hans BUGGE ::: beats ... matts DAGERHäLL
göran ANDERSSON ::: beats ... lars-peder JENSEN

Round 5 (2015-02-22)

melvin FALK ::: beats ... eric BONGIOVANNI
michael HASTRUP-LETH ::: beats ... timo KÄRNÄ
andreas CARLSSON ::: ties w/ ... b. LORENZEN
mattias BERGWALL ::: beats ... olivier DIETSCH
mattias RöNNBLOM ::: beats ... jes TOUVDAL
G. TOURNEMIRE ::: beats ... stefan FIEDLER
arnaud SANCHIS ::: beats ... patrik MANLIG
martin HOUMøLLER ::: beats ... ketil HØGENHAUG
michel BONGIOVANNI ::: beats ... carl alex FRISS NIELSEN
niels LARSEN ::: beats ... armin DEPPE
kåre JACOBSEN ::: beats ... daniel QVARFORDT
mikko LUKKARI ::: beats ... stefan NILSSON
daniel BOTTEMANE ::: beats ... sami PELKONEN
derek WARD ::: beats ... tomas DAVIDSSON
tomas BARNDORPH ::: beats ... tomas VESTELIND
hans BUGGE ::: beats ... göran ANDERSSON
matts DAGERHäLL ::: beats ... lars-peder JENSEN
martin KRISTENSEN ::: beats ... paul CHAMBERLAND
toby PILLING ::: beats ... paul SIDHU