Detailed recap of all games for A bridge too far [ARNH_03]

Last update : 9 août 2017 (home page)
if you spot an error please consider sending an email

TOURNAMENT:

"A bridge too far" (2th edition)
October-2003 Arnhem Neetherlands
15 Players from 7 Countries 28 games played
Winner : xavier VITRY 2nd : 3rd :

Round 1 (2003-09-12)

xavier VITRY ::: beats ... Dave ANGRISANI
shaun CARTER ::: beats ... stefan ZETTERHOLM
christian KOPPMEYER ::: beats ... matts DAGERHäLL
jean DEVAUX ::: beats ... robert MAGLICA
steve BRASSEUR ::: beats ... eric CHAZOTTES
klas MALMSTROM ::: beats ... serge LEMAY
hennie VAN DER SALM ::: beats ... Russ CURRY

Round 2 (2003-09-12)

klas MALMSTROM ::: beats ... jean DEVAUX
serge LEMAY ::: beats ... matts DAGERHäLL
christian KOPPMEYER ::: beats ... robert MAGLICA
xavier VITRY ::: beats ... peter STRUIJF
eric CHAZOTTES ::: beats ... Russ CURRY
steve BRASSEUR ::: beats ... shaun CARTER
Dave ANGRISANI ::: beats ... stefan ZETTERHOLM

Round 3 (2003-09-13)

matts DAGERHäLL ::: beats ... Russ CURRY
eric CHAZOTTES ::: beats ... Dave ANGRISANI
christian KOPPMEYER ::: beats ... steve BRASSEUR
robert MAGLICA ::: beats ... stefan ZETTERHOLM
peter STRUIJF ::: beats ... shaun CARTER
xavier VITRY ::: beats ... klas MALMSTROM
serge LEMAY ::: beats ... jean DEVAUX

Round 4 (2003-09-13)

xavier VITRY ::: beats ... christian KOPPMEYER
serge LEMAY ::: beats ... Dave ANGRISANI
jean DEVAUX ::: beats ... matts DAGERHäLL
steve BRASSEUR ::: beats ... klas MALMSTROM
Russ CURRY ::: beats ... stefan ZETTERHOLM
robert MAGLICA ::: beats ... shaun CARTER
hennie VAN DER SALM ::: beats ... eric CHAZOTTES